Rukohvati i ograde

Padovi, spoticanje i sklizanje najčešći su razlozi nesreća u svim područjima, od ureda pa do vlastitog kućanstva. Nesreće se često događaju upravo na stepenicama koje nemaju ogradu odnosno rukohvate ili su isti pogrešno postavljeni.

To naročito vrijedi za podrumske stepenice ili za stepenice u potkrovlju. U tim područjima treba voditi računa da rukohvati odnosno ograde budu montirani na način propisan prema građevinskim pravilnicima.

Idealne su stepenice s dva rukohvata, jer ljudi postaju sve stariji i javljaju se poteškoće u hodanju. Oni daju onima koji se penju stepenicama nevjerojatnu sigurnost jer znaju da se mogu primiti za rukohvat i s lijeve i s desne strane.

Ograde se nude kao metalne ili drvene konstrukcije, s okomitom ili horizontalnim profilima, cijevima i rešetkama kao i s punjenjem od sigurnosnog stakla ili stakla ojačanog žicom, drveta, plastike, pletiva ili zatega od žice, konopa i drugih materijala. Učvršćivanje ograde vrši se na stepenicama ili bočno. Materijali i oblici rukohvata biraju se tako da se za njih može čvrsto uhvatiti.

Tako izgleda sigurnost kod rukohvata

Svaka ograda ima rukohvat, ali svaki rukohvat ne zahtijeva bezuvjetno i ogradu. Rukohvat se može učvrstiti i na zid. Rukohvat je neophodan kod stepeništa sa više od četiri stepenice. Naravno iznimke su različiti građevinski pravilnici u kojima se i za manji broj stepenica zahtijeva rukohvat. Oni se postavljaju smjeru u smjeru prema dolje na desnoj strani stepeništa njihovim cijelim tijekom. Ukoliko je stepenište šire od 1,50 m potreban je i dodatni rukohvat točno u sredini.

Kod stepenica koje vode do ulaza u kuću ima smisla rukohvat već i za samo dvije stepenice – i to ne samo za seniore s poteškoćama u kretanju već i za sve druge, jer vanjsko stepenište se može zaledite i tada predstavlja izvor opasnosti od klizanja.Kako smo već napomenuli rukohvat mora biti ergonomskog oblika i stabilan. Osim toga razmak prema zidu mora iznositi najmanje 5 cm. Krajevi rukohvata moraju biti izvedeni tako da ne zapinju odnosno da se ne kližu. Kod rukohvata od drveta starije izvedbe postoji opasnost od ozljeđivanja, jer strše strgani komadi ivera. Rukohvati se moraju montirati na visini od najmanje 80 cm, ne smiju biti viši od 115 cm. Visina se mjeri okomito preko prednje ivice stepenica do gornje ivice rukohvata.

Ograde sprečavaju opasnost od naglog pada

Slobodne strane stepeništa ili podesta osiguravaju se ogradama odnosno rukohvatima. Moraju biti visoke najmanje 1 metar, kod moguće visine pada više od 12 m ta visina mora iznositi 1,10 metara. Ograde mora biti oblikovane ispunama od rešetki, profila, letvica tako da je potpuno onemogućeno propadanje. Kod ograda s okomitim profilima njihov svijetli razmak ne smije prelaziti 12 cm. U zgradama u kojima kontinuirano borave djeca ti razmaci mogu biti i manji, a prema pojedinim građevinskim pravilnicima. Ukoliko se radi o malom djeci preporuča se svakako uporaba takozvanih rešetaka za djecu. One se postavljaju u gornjem dijelu stepeništa te sprečavaju njihov pad na stepenicama. Tu funkciju dokazano uspješno preuzimaju i rešetke od okomitih profila.

One otežavaju i penjanje djece. Kod ograda s jednim ili više horizontalnih profila razmak između rukohvata, vodoravne i podne letvice (profila) ne smije biti veći od 50 cm. Kod drugih vrsta ispune površine otvora u jednom smjeru ne smiju prelaziti dužinu od 12 cm.